10. آذر 1398 - 11:32
معاون استاندار خراسان جنوبی:
با انتخابات قهر نکنیم
بیرجندرسا-معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه انتخابات باید مبتنی بر قانون برگزار شود و تمام افراد وظیفه دارند در این راستا گام بردارند، گفت: نباید با انتخابات قهر شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از ایسنا،ناصر خوش خبربا بیان اینکه نیروهای مرجع در ایجاد بستر مشارکت حداکثری باید نقش خود را ایفا کنند، گفت: دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و مذهبی و نخبگان سیاسی و اجتماعی باید در راستای حضور حداکثری مردم در انتخابات براساس تخصص خود تلاش کنند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی افزود: کمیته فضای مجازی ذیل ستاد انتخابات شکل گرفته امیدواریم بتوانیم مسیر درست بهره مندی از فضای مجازی در راستای تشویق و ترغیب به مشارکت بیشتر را فراهم سازیم و با استفاده از ابزارهای قانونی لازم با افراد سوء استفاده کننده برخورد خواهد شد.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خراسان جنوبی اظهارکرد: تنها فعالیت تشکیلات و دستگاه‌ها در راستای ایجاد بستر برای مشارکت حداکثری کافی نیست و تمام افرادی که می‌توانند در ایجاد وحدت همدلی تاثیرگذار باشند با وجود شرایط حال حاضر و تهدیدات دشمن باید نقش خود را ایفا کنند.

خوش‌خبر با بیان اینکه انتخابات باید مبتنی بر قانون برگزار شود و تمام افراد وظیفه دارند در این راستا گام بردارند، گفت: نباید با انتخابات قهر شود.

وی اظهارامیدواری کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم این شرایط را درک کرده و با حضور حداکثری براساس قانون و شرایط اجرایی حاکم بر انتخابات در راستای ایجاد بشتر مناسب بر انتخابات گام برداریم.

نظرات کاربران