1. آبان 1398 - 14:11
بیرجندرسا-نانوایی متخلف در بیرجند حدود 15 میلیون ریال جریمه شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، رئیس شعبه سوم بدوی مرکز استان گفت: بر اساس گزارش ارسالی از اداره صمت شهرستان بیرجند مبنی بر عرضه خارج از شبکه آرد توسط یک نانوایی و همچنین کم فروشی در وزن چانه های خمیر نان در همان واحد صنفی پرونده ای تشکیل و در این شعبه رسیدگی شد.

یونس امامی افزود: پس از بررسی پرونده و محرز شدن تخلفات کم فروشی و عرضه خارج از شبکه ، متهم به پرداخت مبلغ 14میلیون و 956 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

نظرات کاربران