14. شهريور 1398 - 13:38
بیرجندرسا-پازن، یکی از پستانداران خراسان جنوبی است که به سلطان صخره‌ها مشهور است، به دليل اينكه بسیار راحت از صخره‌هاي سخت بالا مي‌رود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از ایسنا، پازن (كل و بز، بز كوهي) از راسته زوج سمان و خانواده گاوسانان است. از نظر جثه بزرگتر از بزهاي اهلي است.   به نرهاي اين جانور كل و به ماده‌ها بز گفته مي‌شود.

نرها داراي شاخ‌هاي بلند و كنگره دار هستند كه هر كنگره نمايانگر يك سال عمر جانور است. همچنين نرهاي اين جانور داراي ريش بلند و سياه هستند. در صورتي كه ماده‌ها شاخ‌هاي كوتاهي دارند و فاقد ريش هستند.

رنگ بدن در بزها و كل‌هاي جوان، قهوه اي متمايل به خاكستري و روي پشت و شانه آن‌ها نوار تيره ‌ اي وجود دارد كه در ناحيه سينه پهن شده و به صورت طوقي درمي ‌ آيد.

به پازن، سلطان صخره‌ها نیز گفته مي‌شود، به دليل اينكه بسیار راحت از صخره‌هاي سخت بالا مي‌رود.

به طور عمده این پستانداران موجوداتي سر شاخه چر هستند و اكثراً از شاخه درختچه‌ها و همچنين علوفه تغذيه مي‌كنند.

توليد مثل

جفت گيري این جانوران در مناطق گرمسير اوايل پاييز و در مناطق سردسير اواخر پاييز است. نرها براي تصاحب ماده ها در فصل جفت گيري دست به نبرد مي‌زنند و هر نر با   پنج تا 15 ماده تشكيل حرمسرا داده، اما معمولاً بين 15 تا 20 درصد ماده‌ها باردار نمي‌شوند.

طول دوره بارداري 160 روز است. يك و اغلب دو و به ندرت سه بچه به دنيا مي‌آورند و اكثراً دوقلوزا هستند.

زيستگاه 

زيستگاه این جانواران، صخره‌هاي سنگي ساحلي تا ارتفاعات بالاتر از 4000 متر بوده و در سطح استان پراکنده هستند.

نظرات کاربران