11. شهريور 1398 - 14:38
بیرجندرسا-کارشناس مردم شناسی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌ جنوبی با اشاره به اینکه مردم ‌شناسی، علم بررسی فرهنگ‌هاست، گفت: با توجه به تبادلات فرهنگی و اقتصادی نیاز است که انسان‌ها از آداب و رسوم همدیگر با خبر باشند و برهمین اساس علم مردم‌شناسی ضرورت پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از ایسنا،فریبا کاهنی  اظهار کرد: مردم‌شناسی شاخه‌ای از علم انسان‌شناسی فرهنگی است و انسان‌شناسی فرهنگی شاخه‌ای از علم انسان‌شناسی است.

وی افزود: انسان‌شناسی مادر مردم‌شناسی است و انسان دارای دو بعد زیستی و فرهنگی است که بعد زیستی انسان ارثی و ژنتیک است و اما بعد فرهنگی اکتسابی است که انسان در فرآیند فرهنگ دریافت می‌کند تا بتواند خود را با محیط زیست خودش سازگار کند.

کارشناس مردم شناسی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان ‌جنوبی بیان کرد: مردم‌شناسی، فرهنگ را بررسی می‌کند و فرهنگ عبارت از کلیه دستاوردهای علمی، فرهنگی، آداب و رسومی است که بشر از نسل گذشته دریافت کرده و به آن عمل می‌کند.

کاهنی ادامه داد: با توجه به تبادلات فرهنگی و اقتصادی نیاز است که انسان‌ها از آداب و رسوم همدیگر با خبر باشند و برهمین اساس علم مردم‌شناسی ضرورت پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: مسئله مردم‌شناسی مسئله‌ای فرهنگی است و کار اصلی مردم‌شناس، مطالعه فرهنگ است، اما هر جامعه‌ای فرهنگ خاص خود را دارد و مانند سایر علوم مشروط به شرایط زمانی و مکانی است.

کارشناس مردم شناسی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان ‌جنوبی اظهار کرد: مردم‌شناس به شکل‌گیری رفتارها در چارچوب سنتی خاص علاقه‌مند است و قصد دارد از ساز و کار تغییر و تطور فرهنگ آگاه شود.

کاهنی بیان کرد: مردم‌شناس در مقام علم بررسی فرهنگ این رسالت را بر دوش دارد که عناصر مفید را استخراج کند و با توان بالقوه مادی و معنوی آن را برای رسیدن به موقعیت بهتر آشکار کند.

وی افزود: مردم‌شناس در پی آن چیزی است که موجب تمایز یک جامعه از تمام اجتماعات می‌شود که به سنت دیگر تعلق دارد و مردم‌شناس به کمک روش‌های خاص در رسیدن به نظریه‌های فرهنگی مشارکت و کمک می‌کند.

کارشناس مردم شناسی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان ‌جنوبی بیان کرد: دو واژه مردم‌شناسی و مردم‌نگاری در این علم وجود دارد که در مردم‌نگاری پژوهشگر در تحقیق خود از اطلاعات و داده‌های مادی و معنوی درباره یک فرهنگ خاص کار می‌کند، در صورتی که واژه مردم‌شناسی مرحله پیشرفته‌تر از تحقیق بوده و بررسی طبقه بندی، مقایسه، تحلیل و توضیح داده‌های جمع آوری شده است.

کاهنی ادامه داد: واژه دیگری که درکنار این دو به کار می‌رود، فولکلور است که از ابتدا معادلی انگلیسی از واژه مردم‌شناسی بوجود آمد و اما فولکلور بخشی از فرهنگ عام بوده که به وسیله عموم مردم ساخته و پرداخته شده و با روش‌های سنتی و شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

وی یادآور شد: پرداختن به علم مردم‌شناسی به علت پاسداشت و نگهداری و حفظ آئین و مراسم نسل‌های گذشته ضرورت دارد.

نظرات کاربران