17. ارديبهشت 1398 - 16:00
بیرجندرسا- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: هدف کمیته تخصصی اشتغال این اداره کل جمع بندی مجموعه اقدامات حاکمیت و دولت در حوزه اشتغال در قالب ایفای ماموریت دستگاه های مختلف است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از ایرنا، مهران سرپرست روز سه شنبه در نشست کمیته تخصصی اشتغال اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی افزود: در این کمیته به دنبال ایجاد شغل نیستیم و نمی خواهیم منابع دستگاه های اجرایی را برای موضوع خاص به اشتراک بگذاریم.
وی اظهار داشت: اگر این منابع و برنامه ها و الزاماتی که در اختیار ماست در راستای توسعه اشتغال باشد شاخص های کلیدی اشتغال باید وضعیت مطلوبی که تایید کننده اثربخشی این طرح هاست را نشان دهد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: اگر قرار باشد تا پایان سال 1400 تعداد 20 هزار شغل ایجاد کنیم باید بگوییم برای هر یک از 11 شهرستان استان چه تعداد است و در هر شهرستان در چه حوزه ای است.
وی گفت: هر یک از دستگاه های اجرایی در سند توسعه اشتغال خراسان جنوبی سهمی دارند که برای ایفای این سهم اقداماتی باید انجام شود و آن اقدامات وجهه عملیاتی دارد و ما در این چارچوب که یک چارچوب نسبی و انعطاف پذیر است به دنبال این هستیم که بدانیم، مجموعه اقدامات دستگاه های اجرایی در بخش اشتغال چیست.
وی افزود: موضوع اشتغال به عنوان یک بحث کلیدی و مهم از چالش های اساسی کشور در سال های اخیر بوده و مهمترین بحثی که در دستور کار حاکمیت و دولت قرار دارد، اشتغال است.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی اظهار داشت: بسیاری از موضوع ها تابع بحث اشتغال است و در کنار ساختار استانی که وجود دارد و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی یک توجه ملی و استانی در این خصوص دارد، اداره کل ورزش و جوانان استان هم یک برش ویژه حوزه جوانان را جمع بندی می کند.
وی گفت: جایگاه جوانان مهم است و در توسعه ملی نقش راهبردی دارد و بخش جوانان را به شکل ویژه دنبال می کنیم.
سرپرست بیان کرد: همه دستگاه های اجرایی که عضو کمیته تخصصی اشتغال هستند، طرح ها و برنامه هایی را که در حوزه جوانان دارند در قالب یک بسته استاندارد استانی جمع بندی کرده تا در این کمیته تخصصی به عنوان گزارش ارائه خدمات دولت در حوزه اشتغال داشته باشیم.
وی افزود: هر یک از دستگاه های اجرایی براساس گزارشی که ارائه می کنند و تبیین کننده برنامه های جاری آنهاست، باید بتوانیم امکانات و منابعی که وجود دارد را اطلاع رسانی کرده و به جوانان بگوییم چنین طرح هایی وجود دارد و در مرحله بعد از ظرفیت های موازی دیگر دستگاه ها در اجرای طرح های مشترک استفاده شود.
سرپرست گفت: گزارش نهایی تبیین وضعیت موجود اشتغال جوانان قالب استاندارد دارد که هر سه ماه این گزارش ها در ستاد ساماندهی در کمیته تخصصی اشتغال خراسان جنوبی به جمع بندی رسیده و در حضور استاندار تشریح می کنیم.
وی اظهار داشت: باید مشخص باشد دستگاه های اجرایی بر اساس الزامات، ماموریت ها و منابع مادی در اختیار چه اقداماتی در راستای توسعه اشتغال جوانان انجام می دهند و این موضوع را به عنوان مجموعه اقدامات دولت در حوزه اشتغال یکپارچه کنیم.
وی گفت: همچنین هر یک از این اقدامات را برای ارائه گزارش در بخش رسانه ای و تخصصی برای هم افزایی، اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت های موازی تبیین کنیم.

نظرات کاربران