6. دى 1397 - 18:54
بیرجندرسا-مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: نسبت به ورزش فوتبال کشور عقب هستیم و یکی از دلایل عقب ماندگی ها همین تعارفاتی است که وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از ایرنا،مهران سرپرست روز پنجشنبه در نشست کارگروه تخصصی بررسی ساختاری و عملکردی هیات فوتبال استان و شهرستان ها در بیرجند افزود: به جای اینکه به اصل مطلب پرداخته شود، بیشتر به حاشیه و مقدمه پرداخته می شود.
وی تصریح کرد: فلسفه این جلسات این است که خیلی صریح و مشخص صحبت ها در چارچوب نزاکت اداری انجام شود و در این جلسه از ارائه عملکرد پرهیز شود.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: هیات های استانی در حوزه کار هیات های شهرستانی دخالت نکنند چون کار اجرا مربوط به هیات شهرستانی است و هیات های استان کار برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت کلان را بر عهده دارند.
وی تاکید کرد: همه اماکن ورزشی باید در اختیار هیات ورزشی شهرستان ها باشد و ما این موضوع را به هیات های ورزشی یادآوری کرده ایم.
سرپرست افزود: کار عمرانی که در 6 ماه اخیر در فوتبال استان انجام شده در 10 سال اخیر انجام نشده چون در این مدت یک میلیارد تومان برای تاسیسات هیات فوتبال هزینه کردیم.
وی بیان کرد: باید قبول کنیم که فوتبال بزرگ است و به افکار بزرگ نیاز دارد لذا همه کمیته ها باید فعال شده و با همفکری با یکدیگر حرکت کنند.
وی یادآور شد: باید براساس وضعیت موجود اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنامه ها را به شکلی طرح کنیم که منجر به مسابقه شود، موضوع لیگ بسیار مهم است و وقتی مسابقه شکل بگیرد یعنی ما مربی، داور و غیره را پرورش دادیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه اقناع افکار عمومی برای ما بسیار مهم است گفت: افکار عمومی 2 دسته شامل عوام و خواص است و هنوز پیشکسوتان ورزش ما یک تفاوت دوره عملکردی گذشته و حال را دارند و به این نتیجه نرسیده اند که در هیات فوتبال اتفاق مثبتی رخ داده است.
وی بیان کرد: پیشکسوتان در جامعه جایگاه اجتماعی دارند و اگر بتوانیم آنان را متوجه کنیم که اتفاق خاصی در حال انجام است خودشان برای ما تبلیغ می کنند.
سرپرست افزود: فلسفه حضور ما کار برای مردم است و قرار نیست در اتاق خود را ببندیم و بگوییم ما مدیر هستیم لذا محصول کار ما باید به مردم برسد.
وی یادآور شد: اگر مردم ناراضی باشند کار ما ایراد دارد و باید به مقوله اقناع افکار عمومی توجه کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: برای اینکه بتوانیم کار مفید انجام دهیم باید استانداردی در تنظیم رفتارهای خود داشته باشیم و ساختار ما استاندارد باشد.
وی استاندارد را آیین نامه هیات دانست و گفت: وقتی یک سازمان، تشکل و گروهی ایجاد شود باید براساس یک منطق، چارچوب و جهان بینی و ایدئولوژی باشد و در سازمان های رسمی از آن به عنوان قانون یاد شده و در دیگر بخش ها آیین نامه نام دارد.
سرپرست اظهار داشت: هیات فوتبال خراسان جنوبی براساس چارچوبی ساختار آن شکل می گیرد و وظایف و اهداف آن مشخص می شود که به آن آیین نامه می گوییم.
وی افزود: نقطه اجماع ما برای تنظیم رفتارها و دیگر موضوع ها آیین نامه است و آیین نامه رفتاری است که استانداردها را تعیین می کند بنابراین در این جلسه مطابقت وضعیت فوتبال استان را با استانداردها ارزیابی می کنیم، استاندارد را عددسازی کرده و در قالب شاخص های ساختاری و عملکردی به هیات فوتبال استان ارائه کردیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: برای اینکه شاخص ها بتواند معافیت اجرایی بگیرد باید برنامه داشته باشیم، چارچوب برنامه و نظامنامه ارزیابی را مشخص کردیم و ماهیت زمانی آن تقویم است که آن را هم ارائه کردیم.
وی با تصریح این مطلب که در این جلسه به دنبال ارائه گزارش عملکرد نیستیم افزود: می خواهیم وضعیت موجود مدیریت فوتبال استان را در مقایسه با استانداردهای مربوط ارزیابی کنیم.
سرپرست گفت: نوع رفتار مدیریتی هم مهم است چون رفتار مدیر باید براساس آیین نامه باشد و بررسی شود که آیا توانسته ایم از ظرفیت های آیین نامه با نوع مدیریت خود استفاده و برای همگرایی در فوتبال استان فرصت ها را به درستی توزیع کنیم.
وی بیان کرد: آنچه باعث ارتقای عملکرد می شود شیوه بکارگیری ابزار است که چگونه موضوع را مدیریت کنیم و در همه حوزه ها از سیاسی، اجتماعی و غیره بحث رضایت عمومی از عملکرد یک سیستم است.
وی گفت: اگر امروز عملکرد فوتبال خراسان جنوبی در افکار عمومی مثبت ارزیابی نشود این محصول کارکرد این هیات است که به جامعه القا می کند فوتبال ما نتوانسته به جایگاهی که در شان استان است، برسد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی اظهار داشت: ما به دنبال مچ گیری نیستیم و فلسفه شکل گیری این جلسه ارائه نقطه نظرات افراد صاحبنظر در این حوزه است و افراد آنچه احساس می کنند صحیح است، بگویند و اسیر تعارفات نشوند.
وی افزود: واقعیت های موجود براساس نگاه کارشناسی بیان شود چون بعد از این جلسه باید در تفکرات ما اصلاحاتی انجام شود.

نظرات کاربران