18. مهر 1397 - 14:26
بیرجندرسا-5 دانشگاه برای تدوین و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی شهرداریهای خراسان جنوبی با 11 شهرداری استان قرارداد همکاری منعقد کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: دانشگاههای آزاد اسلامی و پیام نور استان، دانشگاه بیرجند، فردوسی مشهد و دانشگاه امام رضا(ع) برای تدوین و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی شهرداریها با شهرداریهای خوسف،نهبندان، شوسف، نیمبلوک، قاین، ارسک، دیهوک، عشق آباد، اسلامیه، اسفدن و بشرویه قرارداد بستند.

آقای حلاج مقدم با بیان اینکه تاکنون 8 نشست تخصصی تعیین طرحهای راهبردی با مسئولان شهرهای استان و اعضای شورای شهر و شهرداریها برگزار شده است افزود: پیاده سازی نظام مند و  برنامه محوری در حوزه امورات اجرایی شهرداریها، تدوین چشم انداز و برنامه عملیاتی که سبب جلوگیری از پراکندگی برنامه ها و اعمال سلیقه شود، هم اندیشی و هماهنگ سازی مجریان با حوزه تدوین برنامه ها ازجمله اهداف تدوین طرحهای راهبردی در شهرداریها از سوی استانداری است.

وی با بیان اینکه اعتبار این طرح از محل منابع شهرداری ها تأمین می شود گفت: 35 تا 45 درصد طرحهای جامع تفصیلی شهرداریها به اجرای برنامه های سند راهبردی اختصاص می یابد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه مجریان طرحها باید با تدوین طرح راهبردی، در سه مرحله از طرح خود دفاع کنند تا طرح به تأیید برسد، افزود: سیستم نظارت و پایش این برنامه توسط شورا و مدیریت دفتر امور شهری و روستایی در محل استانداری تشکیل می شود که باید مجریان در سه مرحله شامل تدوین سند چشم انداز شهر و برنامه راهبردی شهرداری، برنامه سند عملیاتی 5 ساله، و تدوین سیستم نظارت و ارزیابی برنامه از آن دفاع کنند .

 

نظرات کاربران