13. تير 1397 - 12:41
باد
بیرجندرسا- وزش باد علاوه بر اینکه هوا را ناسالم کرد خساراتی راهم برجای گذاشت.

نظرات کاربران