10. خرداد 1397 - 11:27
جزخوانی
بیرجندرسا-مراسم معنوی جزء خوانی و تفسیر قرآن کریم به همراه ضیافت افطاری هر روزه در آستان مقدس امامزادگان باقریه(ع) برگزار می شود.

نظرات کاربران