4. فروردين 1397 - 10:18
پیامک
بیرجندرسا-حمید رسایی از ارسال پیامک تبریک نوروزی توسط روحانی در توئیتر خود انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا، حمید رسایی با انتقاد از ارسال پیامک تبریک نوروزی توسط روحانی در توئیتر نوشت:

نظرات کاربران