آی پرسه
همراه لحظه های جوانی
2. بهمن 1396 - 13:38
مدیر گروه قرآن و حدیث مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری نور:
مسائل اقتصادی از مهمترین عوامل تجرد گرایی در جامعه امروز
بیرجندرسا-مدیر گروه قرآن و حدیث مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری نور: عوامل زیادی درخصوص بالارفتن سن ازدواج، تجردگرایی، طلاق وازدواج سفید وجود دارد، متأسفانه مشکلات وموانع اقتصادی واجتماعی به عنوان مهمترین موانع برای ازدواج جوانان درجامعه وجود دارد.

نظرات کاربران