13. شهريور 1396 - 9:28
بیرجندرسا-واقعه غدیر امسال در شهرستان درمیان بازسازی می شود و بعنوان بزرگترین رویداد فرهنگی شهرستان درمیان به حساب می آید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا، واقعه غدیر امسال در شهرستان درمیان بازسازی می شود و بعنوان بزرگترین رویداد فرهنگی شهرستان درمیان به حساب می آید.

به همین جهت خبرنگار وحدت درمیان در محل بازسازی واقعه غدیر حضور پیدا کرد تا برنامه های این رویداد بزرگ را به روایت تصویر منتشر کند ؛ و از روند بازسازی گزارشی تهیه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : وحدت درمیان

نظرات کاربران