20. آذر 1393 - 9:21
بیرجندرسا-شورای پژوهشی دانشگاه بیرجند با تأسیس گروه پژوهشی « انرژی در ساختمان و آسایش حرارتی» در دانشکده مهندسی این دانشگاه موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از روابط عمومی دانشگاه بیرجند, سیدعلیرضا ذوالفقاری محورهای پژوهشی این گروه را بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان، کاربرد انرژی‌های پاک و تجدید پذیر در ساختمان‌ها، روش‌های بهبود عملکرد سیستم‌های گرمایش و سرمایش متداول، بررسی عملکرد سیستم‌های گرمایش و سرمایش مدرن و ارائه راهکارهای علمی و اقتصادی به منظور هوشمندسازی ساختمان‌های موجود عنوان کرد.

عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک و مدیر گروه پژوهشی مذکور همچنین تمرکز بر تأمین شرایط آسایش حرارتی افراد و کیفیت هوای داخل ساختمان‌ها، توسعه روش‌های کمکی و غیرفعال به منظور تأمین نیازهای گرمایش و سرمایش ساختمان از جمله اهداف تأسیس گروه پژوهشی انرژی در ساختمان و آسایش حرارتی است.

ذوالفقاری گفت: تأسیس گروه پژوهشی انرژی در ساختمان و آسایش حرارتی  برای انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه گسترش کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر به منظور تأمین انرژی دربخش خانگی، تدوین استانداردهای لازم به منظور فراگیر نمودن توجه به بحث کیفیت هوای داخل ساختمان‌ها و آسایش حرارتی در کشور  شکل گرفته است.

وی ارائه خدمات دانش بنیان به بخش انرژی کشور در راستای توسعه روش‌های عملیاتی و اقتصادی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان و توسعه و تجهیز آزمایشگاه جامع ارزیابی مصرف انرژی در ساختمان را از دیگر اهداف تأسیس گروه پژوهشی انرژی در ساختمان و آسایش حرارتی اعلام کرد.

 

نظرات کاربران