5. آبان 1393 - 9:07
بیرجندرسا-مدیر کل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری در خصوص تغییرات کتب درسی گفت: سال آینده محتوای کتب سال پنجم ابتدایی تغییر می‌یابد و کتاب‌های سال نهم نیز جدید التألیف خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از زن امروز,  مدیر کل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری در خصوص تغییرات کتب درسی گفت: سال آینده محتوای کتب سال پنجم ابتدایی تغییر می‌یابد و کتاب‌های سال نهم نیز جدید التألیف خواهد بود.
محمود امانی طهرانی اظهار داشت: در سال آینده کتاب‌های ریاضی،‌ فارسی و اجتماعی دوره ابتدایی بیشترین تغییر را خواهند داشت؛ پس از آن کتاب‌های دینی و علوم دوره ابتدایی نیز تغییر می‌کند.
وی افزود: در پایه نهم تمام کتاب‌های هشتم وجود دارد و به جای کتاب تفکر و سبک زندگی، کتاب آمادگی دفاعی جایگزین می‌شود.

نظرات کاربران