7. مهر 1393 - 9:59
بیرجندرسا-ازدواج پدیده ای است که در هر جامعه ای اعم از توسعه یا فته و جهان سوم شکل می گیرد. البته باید این مهم را فراموش نکنیم که الگوی ازدواج در هر جامعه ای به مرور زمان دستخوش تغییرات محسوسی شده است. ازدواج در حقیقت یک نیاز طبیعی و فطری بشر است که با توجه به قواعد و اصول آن جامعه تعریف می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از طنین یاس,دکتر محمد  فنائی اشکوری، استاد فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان اینکه ازدواج نیاز فطری انسان است می گوید: نیاز فطری به یک همدم و رسیدن به سکینه و آرامش، نیاز به یک شریک و همراه در زندگی و سیر به سوی کمال، پاسخ به نیاز غریزی جنسی به نحو مشروع و انسانی و بقای نسل و نوع بشر از انگیزه ها و اهداف ازدواج هستند. یکی از تفاوت های انسان و حیوان ازدواج است. ارتباط نر و ماده در حیوانات مقررات و تشریفات و قواعدی  مانند آنچه در بین انسان ها رایج است ندارد. اما پیوند یک زوج از دو جنس مخالف در انسان بر اساس مقررات و قواعدی است که از آن تعبیر به عقد ازدواج یا پیمان زناشوئی می کنیم.

این استاد دانشگاه می افزاید:  کسانی که ارضای غریزه جنسی را تنها دلیل ارتباط زن و مرد می دانند و مقررات شرع و عرف را در این زمینه رعایت نمی کنند، زناشوئی را در حد جفت گیری دو حیوان تنزل می دهند. مرد و زنی که به یکدیگر صرفا به عنوان یک موجود جنسی نگاه می کنند که می تواند غریزه جنسی را اشباع کند در واقع انسان را در سطح یک حیوان یا یک کالا تنزل می دهند.
هر چند ازدواج یک موضوع شخصی و فردی است و باید با تمایلات و دیدگاه های او هم خوانی داشته باشد اما در مجموع این عمل فردی بر زندگی اجتماعی او روابطش یا اجتماع تاثیر گذار است. دکتر فنایی اشکوری از ازدواج به عنوان یک " پیمان مقدس" با اهداف و ثمرات متعدد آن یاد می کند و ادامه می دهد: اولین زمانی که انسان احساس نیاز به ازدواج می کند و می تواند تکالیف و تعهدات ناشی از ازدواج را در حد معمول عرف انجام دهد خوب است که ازدواج کند. تأخیر در ازدواج موجب می شود رسیدن به اهداف و آثار ازدواج مانندآرامش و سکینه، سیر در مسیر کمالات زندگی و پرورش فرزند هم به تأخیر بیفتد و بدینسان فرد از کاروان کمال عقب بماند. گاهی این تأخیر موجب ناهنجاری های رفتاری و شخصیتی هم می شود که برای فرد و جامعه زیانبار است.  
آنچه در تحقیقات مختلف مشاهده می شود این است که عوامل متعددی بر سن ازدواج زنان تاثیر گذار است؛ در این میان می توان به افزایش سطح تحصیلات زنان و به دنبال آن مشارکت در بازار کار آنها اشاره کرد. اما کارشناسان این حوزه از عامل مهم دیگری تحت عنوان سطح توقعات و انتظارات دخترها  در جامعه نام می برند که خیلی از این موارد  تحت تاثیر فضاهای فرهنگی جامعه و رسانه ای است.
دکتر مهدی فیض، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی رسانه ها را در بحث سطح توقعات دختران دخیل می داند و می گوید: رسانه ها  به طور جدی بحث ازدواج آسان و کم توقع را تبلیغ نمی کنند؛ در حقیقت تبلیغ مستقیم از زوایایی لازم است اما  قطعا  کافی نیست. بنابراین رسانه ها از جمله رسانه های جمعی چون تلویزیون و سینما  در تبلیغ مستقیم ازدواج آسان باید همت کنند اما در فیلم های سینمایی و سریال ها برعکس این موضوع را می بینیم. این تناقص در فضای تبلیغاتی و رسانه ای ما  وجود دارد که این تناقض باید مدیریت و حل شود. یکی از تاثیر گذارترین عناصر و ابزارهای فرهنگی  فیلم و سریال و ... است و متاسفانه کاهش توقعات دختران به طور غیر مستقیم تبلیغ و ترویج نمی شود.  
وی می افزاید: در تبلیغات رسمی ما این موضوع - ازدواج آسان - چون نمازجمعه و بحث های مشاوره ای تلویزیون گفته می شود؛ اما این کافی نیست تا فضای فیلم و سریال ما به این سمت حرکت نکند تبلیغات مستقیم اثر گذاری کافی ندارد.
دکتر اشکوری از نقطه نظر فرهنگی به عوامل موثر بر سن ازدواج اشاره می کند و می گوید: عوامل گوناگونی در این زمینه تأثیر گذار است که مهم ترین آنهاعوامل فرهنگی است. اغلب افراد بهانه های اقتصادی را دلیل تأخیر درازدواج ذکر می کنند، اما گرچه نمی توان سهم اقتصاد را در این زمینه به کلی نادیده گرفت، اما در اغلب موارد علت اصلی در تأخیر در ازدواج ناهنجاری های فرهنگی و تلقی نادرست از ازدواج است. هنوز هم در بین اقشار کم درآمد و روستایی آمار ازدواج بالاتر از اقشار پردرآمد است و این نشان می دهد که اقتصاد عامل تعین کننده در این مسئله نیست.  تغییر الگوی سبک زندگی، تأثیرپذیری از جوامع غربی از طریق رسانه های غربی به ویژه ماهواره ها و رواج ارتباط های نامتعارف از مهم ترین عوامل بالا رفتن سن ازدواج است.
بنابراین بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج باعث می شود به درک بهتری از این پدیده دست یابیم؛ اما این موضوع را نمی توان کتمان کرد که هر پدیده مستقیم و غیر مستقیم با عوامل اقتصادی در جامعه گره خورده است. با درک بهتر از عواملی که بر سن ازدواج تاثیر گذار است می توانیم بر سیاست های مرتبط در باره ازدواج و استحکام خانواده تاثیرات مناسب تری بگذاریم.

 

نظرات کاربران