16. بهمن 1398 - 20:24
بیرجندرسا- همایش یاوران و طلایه داران امر به معرو ف و نهی از منکر خراسان جنوبی در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد.

نظرات کاربران