3. آذر 1398 - 12:08
بیرجندرسا-به مناسبت چهل سالگی بسیج ،رزمایش شکوه اقتدار و مقاومت در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد.

نظرات کاربران