9. تير 1398 - 9:40
بیرجندرسا-سه شهید گمنام تازه تفحص شده از دوران دفاع مقدس در بیرجند تشییع وسپس به خاک سپرده شد.

نظرات کاربران