آی پرسه
همراه لحظه های جوانی
12. خرداد 1398 - 11:40
بیرجندرسا-درامامزادگان باقریه بیرجند هر روز ماه مبارک رمضان مراسم جز خوانی قران برگزار می شود که در این مراسم هر روز یک جزء از قرآن کریم تلاوت می شود.

نظرات کاربران