25. فروردين 1398 - 12:21
بیرجندرسا-حوزه هنری نمایشگاهی از کار یکاتور هایی با موضوع جنایات آمریکا وعربستان به نام دونالد سلمان برگزار کرد.

نظرات کاربران