7. فروردين 1398 - 13:48
بیرجندرسا-جهاد گران طلبه مراسم تحویل سال خود را در اردوی جهادی درمنطقه مرزی درح برگزار کردند.

نظرات کاربران