7. فروردين 1398 - 13:26
بیرجندرسا- گردهمایی منطقه ای طلاب و روحانیون شهرستان های بیرجند خوسف درمیان سربیشه ونهبندان خراسان جنوبی برگزار شد.

نظرات کاربران