3. اسفند 1397 - 9:37
بیرجندرسا-جمعی از خادمان حرم امام رضا(ع) همراه با پرچم حرم به عیادت بیماران بیمارستان امام رضا رفتند.

نظرات کاربران