10. آبان 1397 - 8:20
پیاده روی اربعین (1)
این قسمت طریق العلماء
بیرجندرسا- طریق العلماء یا طریق الفرات نام مسیر قدیمی زائرین پیاده کوفه به کربلا است.این مسیر از کنار رودخانه فرات می گذرد،مردم روستاهای مجاور این مسیر برای خدمت به زائرین، چندین موکب و استراحتگاه برپا کرده اند.