18. شهريور 1397 - 12:41
اولین جشن استانی شکرگزاری برداشت عناب با حضور مسئولین استانی در شهرستان خوسف برگزار شد.

نظرات کاربران