18. شهريور 1397 - 11:10
مرحله رژه موتوری و تاکتیکی رزمایش سپاهیان محمد رسول‌الله(ص) در بیرجند به عنوان رزمایش و نمایش اقتدار عاشورایی با حضور یک هزار بسیجی عصر امروز انجام شد.

نظرات کاربران