8. شهريور 1397 - 12:48
محراب پرورش دهنده انسان های والا مقامی است، که در آن تربیت یافته اند، حال محراب مسجد روستای سیوجان خواستگاه فرزندان ولی خداست، تا جایی که این روستا را محل زندگی اولاد پیامبر در خراسان جنوبی می دانند. چهره هایی از نسل های مختلف در روستای سیوجان خوسف که نشان از سرچشمه محراب اهل بیت(ع)می دهد.

نظرات کاربران