20. ارديبهشت 1397 - 10:18
بیرجندرسا-پزشکان و کادر درمانی بیمارستان بعثت نهاجا در قالب یازدهمین طرح مردم‌یاری، خدمات درمانی خود را به بیماران مناطق محروم ارائه کردند.

نظرات کاربران