5. فروردين 1397 - 10:02
بیرجندرسا- عمارت و باغ اکبریه یکی از مکان های تاریخی پربازدید در نوروز هر ساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران است.

نظرات کاربران