2. فروردين 1397 - 20:47
بیرجندرسا-اردوی جهادی جمعی از طلاب حوزه علمیه های خراسان جنوبی در روستاهای شهر مرزی درح سر بیشه در 40 کیلومتری مرز افغانستان

نظرات کاربران