13. اسفند 1396 - 7:53
بیرجندرسا- نمایشگاه شهدای گمنام به همت دانشجویان بسیجی دانشکده کشاورزی در حاشیه اولین سالگرد شهدا برپا شد.

نظرات کاربران