10. اسفند 1396 - 8:43
بیرجندرسا- جشن گلریزان یکی از آیین‌های تاریخی در ورز‌ش‌های زورخانه‌ای است که به همت مرحوم پهلوان حاج مهدی چوبدار و مرحوم استاد غلامحسین قمری در بیرجند برای تهیه لباس نو کودکان نیازمند شهرستان بیرجند برای عید نوروز 27 سال پیش احیا شده است.

نظرات کاربران