21. مرداد 1396 - 18:32
بیرجندرسا- با امروز بعدظهر دکتر دیناروند معاون وزیر بهداشت و درمان از مرکز شیمی درمانی مهر ایران بازدید کرد.

نظرات کاربران