11. تير 1396 - 14:50
بیرجندرسا- استاندار خراسان جنوبی روز یکشنبه از باغ تاریخی امیرآباد بیرجند که از آثار دوره زندیه است بازدید کرد. این باغ یک کوشک و 14هکتار مساحت دارد و درگذشته برای پذیرایی میهمانان

نظرات کاربران