9. تير 1396 - 12:00
بیرجندرسا- 30 تن انواع مواد مخدر غیر دارویی کشف شده در استان های کرمان و خراسان جنوبی روز جمعه با حضور استاندار، جمعی از مسئولان محلی در بند دره بیرجند در آتش سوزانده شد.

نظرات کاربران