16. ارديبهشت 1396 - 7:57
بیرجندرسا- مجمع عالی مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های استان خراسان جنوبی با حضور جناب سرهنگ اسماعیلی برگزار شد.

نظرات کاربران