13. دى 1395 - 8:54
بیرجندرسا- بی بی عصمت سرفرازی ، معلون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی روز یکشنبه همراه تعدادی از مدیران و دست اندرکاران بخش اقتصادی استان از پنج واحد تولیدی در شهر ک صنعتی بیرجند بازدید کرد.

نظرات کاربران