آی پرسه
قرعه کشی بزرگ همراه اول
30. شهريور 1395 - 17:14
بیرجندرسا- تعدادی از سادات شهرستان بیرجند روز سه شنبه به مناسبت عید غدیر در خیابان های مرکز خراسان جنوبی راه پیمایی کردند.

نظرات کاربران