6. مرداد 1395 - 7:23
بیرجندرسا- نمایشگاه مهارت کار آفرینی با همت اداره کل فنی حرفه ای استان خراسان جنوبی در مرکز خواهران شهرستان بیرجند از شنبه 2 مرداد اول هفته افتتاح شد.

نظرات کاربران