پیغام خطا

 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 16 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 16 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 16 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 12 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 16 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 16 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 16 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
نمایش 491 - 500 از 500
رئیس جمهور جدید حکم تنفیذ خود را ازحضرت امام خامنه ای گرفت
به گزارش خبرگزاری بیرجند رسا ، عصر امروز مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای دکتر حسن روحانی، هفتمین رئیس جمهور ایران در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد و رهبر معظم انقلاب با تنفیذ رأی ملت، ایشان را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.
خبرنگاران و نماینده نهبندان و سربیشه از مراسم افتتاح بیمارستان سربیشه جا ماندند/ معابر نشست کرده و پارک بدون فضای سبز!
حاشیه نگاری بیرجندرسا بر سفر یک روزه معاون اول به بیرجند؛
بیرجندرسا- آن‌‌چه گفته شد برخی از حاشیه‌های سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی به شهرستان بیرجند بود.
گزارش بیرجندرسا از سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور به بیرجند؛
بیرجندرسا-با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی 11 طرح راه سازی و مسکن خراسان جنوبی با اعتباری بالغ بر 4031 میلیارد ریال بهره برداری شد.
گزارش بیرجندرسا از نهمین نمایشگاه قرآن خراسان جنوبی؛
بیرجندرسا- نهمین نمایشگاه قرآن خراسان جنوبی از 24 تیر ماه لغایت یکم مرداد ماه از ساعت 16 الی 23 برگزار می‌شود.
جلسه شورای مشارکتهای مردمی درمحل کمیته امدادامام خمینی (ره) شهرمود برگزار شد
جلسه شورای مشارکتهای مردمی مود
بیرجندرسا- درآستانه فرارسیدن دهه اطعام واکرام ایتام، جلسه شورای مشارکتهای مردمی درمحل سالن اجتماعات کمیته امدادامام خمینی (ره) شهرمود برگزارگردید .
همزمان با اولین جمعه ماه رمضان صورت گرفت؛
بیرجندرسا-امروز همزمان با اولین جمعه ماه رمضان؛ مصلی المهدی بیرجند میزبان نمازگزاران بیرجندی بود، تا به امامت حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی؛ قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند؛ اولین نماز جمعه این شهرستان در مکان مصلی برگزار شود.
حواشی نمایشگاه ضیافت بیرجند از نگاه خبرنگار بیرجندرسا؛
بیرجندرسا-درحالی که نماینده مجمع امور صنفی از توزیع مواد غذایی با 15 تا 20 درصد تخفیف نسبت به بازار در نمایشگاه ضیافت خبر داد، عده‌ای از مردم از همسان بودن قیمت برخی از کالاها و گاهی نیز بالاتر بودن قیمت‌های نمایشگاه نسبت به بازار سخن گفتند.
جشن ملی حماسه حضور در بیرجند
مردم در گفتگو با خبرنگار ما پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات؛ عمل به وعده‌‌ها، شکل گیری حماسه اقتصادی و توجه ویژه به جوانان را مهمترین خواسته‌هایشان از رئیس جمهور منتخب اعلام کردند.
خراسان جنوبی صحنه حضور و حماسه سیاسی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ، تحلیلی بیرجندرسا، مردم متدین و ولایت مدار خراسان‌جنوبی از اولین ساعات صبح دیروز با حضور گسترده خویش پای صندوق‌های رای با لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب حماسه سیاسی را شکل دادند.
چون کشورم را دوست دارم آمده‌ام/رئیس جمهور منتخب وعده‌ها را از یاد نبرد/رسانه‌های بیگانه از پیش شکست خورده‌اند
مردم پای صندوق‌های رای:
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ، تحلیلی بیرجندرسا، مردم خراسان جنوبی از ساعت‌های اولیه آغاز انتخابات با حضور پرشور خویش باری دیگر به ندای مقام معظم رهبری مبنی بر خلق حماسه سیاسی لبیک گفتند.

صفحه‌ها