6. ارديبهشت 1395 - 7:50
بیرجندرسا- مراسم هم اندیشی نخبگان و سرآمدان استان با نمایندگان منتخب مردم با محوریت پیشرفت استان با حضور نماینده مردم بیرجند، درمیان وخوسف در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا،  احمدی زاده رئیس بنیاد ملی نخبگان استان در این مراسم با تاکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان گفت: خراسان جنوبی استان بکری است که سرمایه گذاران می توانند از استعداد نخبگان آن استفاده کنند.

وی انرژی های جدید، داروهای گیاهی و فناوری اطلاعات را ظرفیت و پتانسیل استان دانست و افزود: نخبگان خراسان جنوبی در این زمینه ها طرح های عملیاتی دارند که باید از طرف دولت حمایت شوند.

وضعیت آب استان بحرانی است

پروفسور خطیب عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند با اشاره به ظرفیت های بکر در استان گفت: خراسان جنوبی با وجود معادن, نخبگان برجسته، محصوالت استراتژیک کشاورزی و کویر های که دارد می تواند معبر اصلی سرمایه گذاران ایران و خارج از کشور باشد.

این استاد زمین شناسی وضع آب استان را بحرانی اعالم و کرد و افزود: نشست زمین موجب کوچ اجباری مردم خواهد شد.

وی گردشگری نجوم در کویر های استان را یک پتانسیل با ارزش باال دانست و تاکید کرد: کویرهای خراسان جنوبی بهترین مکان برای نجوم شناسان ایران و جهان است که متاسفانه به درستی معرفی نشده اند.

.

در مدیریت استان معضالت فرهنگی مفقود مانده است

دیانتی رئیس بسیج اساتید استان نیز گفت: در کارگروه های تخصصی از نخبگان و دانشگاهیان نظرخواهی شود.
وی معضالت و ضعف فرهنگی را حلقه مفقوده ای در استان دانست و خاطر نشان کرد: در بازدید از زندان بیرجند متاسفانه 82 درصد از زندانیان گرفتار مواد مخدر بودند و طالق در سال گذشته 8 درصد
افزایش داشته است.

رئیس بسیج اساتید استان با تاکید بر اینکه اگر به مسائل فرهنگی در مناطق مرز نشین استان رسیدگی جدی نشود هشداری برای استان و کشور خواهد بود.

دیانتی نبود آب را در مناطق مرزی یکی از معضالت استان دانست و یادآورشد: بسیج استان کارگروه تخصصی آب تشکیل داده است و نمایندگان مجلس برای انتقال آب به استان تمام تالش خود را به کار گیرند.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب گفت: ایشان بارها تاکید کردند که شخصیتهای برجسته استانی را به مردم معرفی کنیم تا فرهنگ و شخصیت ها خراسان جنوبی حفظ شود و مردم بیشتر با آنها آشنا باشند متاسفانه گوش شنوایی نیست.

 

با این اعتبارات نمیتوان معلم خوب تربیت کرد

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان هم با اشاره به اهمیت این دانشگاه در سطح کشور عنوان کرد: هر کشوری برای پیشرفت نیاز به معلمانی دارد که به درستی آموزش دیده باشند.

وی با یادآوری بر سیاست های اشتباه وزارت آموزش و پرورش گفت: کمبود عضو هیئت علمی دانشگاه یکی از معضالت دانشگاه فرهنگیان استان است.

مهدی زاده افزود: نظام آموزش عالی در شأن ایران نیست و در آینده برای نسل بعد با این شیوه آموزش مشکالتی به وجود خواهد آمد.

وی کمبود اعتبارات برای این دانشگاه سطح باال را یکی از معضالت دانست و خواستار افزایش آن از مدیرکل مدریت و برنامه ریزی استان شد

 

ماهیانه 60 میلیارد هدر می رود

شهیدی عضو کمیسیون آب دانشگاه بیرجند نیز گفت: هر نوع توسعه در استان با شرایط موجود مغایرت دارد.

وی با تاکید بر بحرانی بودن آب استان افزود: اگر بتوانیم شرایط فعلی آب استان را در این حالت نگه داریم

باید خد ارا شکر کنیم و بیشتر از این نباید از آب های زیرزمینی برداشت کنیم.

عضو کمیسیون آب دانشگاه بیرجند با بیان اینکه ما سال ها است که فریاد می زنیم وضع آب استان خوب نیست ادامه داد: گفته بودیم

باید فکر اساسی شود اما کسی توجه نکرد و به هر بهانه ای مجوز حفر چاه داد و نتیجه آن فرونشست زمین در سرایان، فردوس، آیسک است.

شهیدی خطاب به نمایندگان منتخب مردم استان و مدیر کل مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرد: بادهای 120روزه سیستان معضلی شده اند و در چند سال آینده با این بی آبی در این مناطق خراسان جنوبی مانند: اهواز پراکندگی ریزگردها را خواهیم داشت.

استفاده 90درصد از آب استان برای کشاورزی نیاز نیست

وی پر مصرف بودن مصارف کشاورزی استان را یکی از موانع دانست و یادآور شد: متاسفانه 90درصد اب شیرین استان خانگی، صنعتی مصرف می کنند.

عضو کمیسیون آب دانشگاه بیرجند خاطرنشان کرد: تعمیرات لوله های آب استان ضروری تر از تاسیس تصفیه خانه 84 میلیارد تومانی است که فقط هزینه نگهداری آن  60 میلیارد تومان براورد شده است.

 

شانه خالی کردن ازتحویل تصفیه خانه شهر

شهیدی از شانه خالی کردن شرکت آب و فاضالب استان برای تحویل این تصفیه خانه گفت: این شرکت حاضر به تحویل گرفت این تصفیه خانه نیست و هدر رفت آب استان با این لوله های فرسوده بسیار باال
خواهد رفت.

وی با اشاره به طرح تجمعی فاضالب هشدار داد و تاکید کرد: در آن منطقه آب شیرین در 250متری زیر زمین یافت می شود و آب زیرزمینی را آلوده می کند قبال به مسئوالن استان گفته بودیم که این طرح را انجام ندهند متاسفانه انجام شد.

 

نیاز بازار کار استان فناوری اطالعات و ارتباطات است

استان نیز در این مراسم با اشاره به بازار کار فناوری اطالعات در کشور گفت: تنها با 10میلیون تومان میتوان یک شغل در زمینه فناوری اطالعات ایجاد کرد.
وی اهمیت این بازار را در مرکز کشور مهم دانست و تاکید کرد: کسانی موفق هستند که بازار خود را در تهران پیداکنند و متاسفانه زیر ساخت های موبایلی در استان نیاز و سرمایه گذاری نمی شود چون به درستی معرفی نشده است.

دلگیر از مجوز مرکز تحصیل کسب و کار it در شرق کشور خبر داد و افزود: به زودی در زمینه های آزمایشگاهی، مرکز شتاب, در استان راه اندازی خواهند شد

 

هشدار امنیت غذایی ؛ بیوتروریست در استان

عضو هیئت علمی دام دانشگاه بیرجند از ورود قاچاق بذر کشاورزی به استان خبر داد و عنوان کرد: ضعف نظارت در مرز ایران و ترکیه موجب شده تا این بذرهای بی کیفیت با برند کشور ترکیه وارد استان شود و متاسفانه این گونه بذرها موجب مسمومیت غذایی می شود و امنیت غذایی را به خطر می اندازد.

وی ورود دام های بلوچی و پاکستان را به استان یک تهدید دانست و یادآور شد: ورود این گونه دام های بی کیفیت , ژنتیک دام استان را از بین می برد.

 

سیاست های انقباضی دولتبه ضرر استان است

رئیسی، معاون آموزش دانشگاه بیرجند نیز با اشاره به اهمیت دانشگاه و دانشجویان در اقتصاد استان گفت: متاسفانه سیاستهای انقباضی وزارت خانه در استان خراسان جنوبی کار ساز نیست و به ضرر استان و کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی مرزی با افغانستان دارد خاطرنشان کرد: تعداد ورودی های دانشگاه ها را کم کرده اند و متاسفانه بیشتر رشته های کاربری مانند بعضی از رشته ای کشاورزی به علت نبود دانشجو تعطیل شده است.

نظرات کاربران