20. مرداد 1393 - 2:18

شهرداري محترم باتوجه به رشد تراكم جمعيت، لطفاً نسبت به آسفالت و امكانات رفاهي بهداشتي مجتمع هاي بلوار مجيديه و الهي ه و نامگذاري ميلان ها اقدام نماييد.

نظرات کاربران