22. شهريور 1394 - 0:27

با اهداء سلام واحترام ؛من یک فرد روستائی بیسواد و بی شناسنامه ام إ نمی فهم وقتی که می گویند تورم پایین آمده یعنی چه؟ یک قرص نان از زمان آدم ابوالبشر تاآغاز دولت یازدهم 250تومان شده اما در این دولت 1000تومان ،بنزین لیتری 400تومان شده 1000تومان و....یارانه ام قطع شده ، قبض برق باعث برق گرفتگی شده ، قبض گاز با عث قبض روح و.....ῳ

نظرات کاربران