20. مرداد 1393 - 16:49

حضور دكتر قائمى در راس حوزه سلامت واقعا جاى اميدوارى براى رفع مشكلات عديده اين حوزه دارد

نظرات کاربران