20. مرداد 1393 - 16:46

آماده سازي اسم اول سجادشهر در زبان عموم مردم بود و علت اين نامگذاري هم اين بود كه صد درصد هزينه هاي زيرسازي مثل آب، برق، جدول كشي و حتي خيابان سازي از مردم اخذ شده بنابراين انجام خدمات شهري در سجادشهر در واقع مطالبه به حق مردم است و ليكن در حالي كه بعضي از خيابان هاي مناطق ديگر حداقل در نوبت سوم روكش آسفالت قرار دارند ولى خيابان هاجر به همان شكل اوليه مي باشد.

نظرات کاربران