20. مرداد 1393 - 16:43

اينجا سايت اداري ساعت يك صبح... سر و صداي يك مراسم عروسي كه يك ربع قبل به اينجا انتقال داده شد گوش فلك رو هم كر ميكنه..! صداي گريه بچه هايي كه بدخواب شده اند همه جا به گوش مي رسه!! مردم آزاري تاچه حد؟ قضاوت كنيد .

نظرات کاربران