پیغام خطا

 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3697 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3698 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 10 در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object در user_node_load() (خط 3699 از /home/birjandras/domains/birjandrasa.ir/public_html/modules/user/user.module).
نمایش 29341 - 29350 از 29923
بیرجند رسا- وزير امور خارجه ايران در تماس تلفني با «سرتاج عزيز» مشاور نخست وزير پاكستان در امور امنيت ملي و سياست خارجي در خصوص روابط دوجانبه، تحولات منطقه و جهان اسلام بويژه سوريه گفت و گو كرد.
1392-06-11 14:17:58
اشتغال بیش از 3 هزار نفر در خراسان جنوبی
نسخه چاپيارسال به دوستان از ابتدای سال جاری تاکنون محقق شد
بیرجند رسا- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای 3 هزار و 394 نفر شغل ایجاد شده است.
1392-06-11 11:41:58
انهدام 670 هواپیمای دشمن توسط پدافند هوایی ایران در جنگ
فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق کشور خبر داد:
بیرجند رسا- فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق کشور گفت: در زمان جنگ تحمیلی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توانست 670 فروند هواپیمای دشمن را منهدم کند.
1392-06-11 11:39:52
بیرجند رسا- رسانه هاي چين روز دوشنبه يكپارچه سياست هاي آمريكا درخاورميانه و تلاش براي حمله به سوريه را مورد انتقاد گسترده قرار دادند.
1392-06-11 11:31:18
وزير امورخارجه با دبيركل سازمان ملل تلفني درباره موضوع سوريه رايزني كرد
بیرجند رسا- وزير امورخارجه كشورمان يكشنبه شب در گفت وگويي تلفني با دبيركل سازمان ملل متحد درباره موضوع سوريه رايزني كرد.
1392-06-11 11:25:32
امام صادق (ع)؛ سكاندار شكوفايي انديشه تشيع
بمناسبت سالروز شهادت امام صادق (ع)؛
بیرجند رسا- ۲۵ شوال داغدار يكي ديگر از خاندان عصمت و طهارت و بنيانگذار مكتب تشيع و مذهب جعفري است كسي كه با استفاده از فضاي باز سياسي و نيز آموزه‌هاي پدر مكرمش امام محمد باقر(ع) به ترويج مكتب علوي همت گمارد.
1392-06-11 11:20:01
ميرولد قائم مقام و معاون سياسي وزير كشور شد
با حكم رحماني فضلي؛
بیرجند رسا- عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور در حكمي سيد كاظم ميرولد را به عنوان قائم مقام و معاون سیاسی خود منصوب كرد.
1392-06-10 21:43:10
تهدیدات سبب توقف جنگ علیه تروریسم نخواهد شد/توان مقابله با دخالت خارجی را داریم
بشار اسد در دیدار با نمایندگان مجلس ایران:
بیرجند رسا- رئیس جمهوری سوریه در دیداررئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با وی از توان سوریه در مقابله با تجاوز خارجی به پشتوانه ملت و ارتش این کشور و ادامه عملیات علیه تروریسم در سوریه خبر داد.
1392-06-10 21:36:50
	تشییع پیکر ۹۲ شهید تازه تفحص شده در تهران ا
بدرقه شهدا تا آرامگاه ابدیشان :
بیرجند رسا- پیکر پاک ۹۲ شهید تازه تفحص‌شده هشت سال دفاع مقدس دوشنبه ۱۱ شهریور در تهران تشییع می‌شود.
1392-06-10 21:24:21
دنیای امروز دنیای نگاه به آینده است/انتخاب افخم برای لیاقتش بود
وزیر امور خارجه در مراسم معارفه سخنگوی خود:
بیرجند رسا-ظریف با اشاره به وظیفه سنگین دولت و رسانه‌ها در پاسخ‌گویی به مردم گفت: دنیای امروز دنیای نگاه‌ به آینده است و باید چشم‌ها را شست و جور دیگر باید دید.
1392-06-10 21:22:19

صفحه‌ها